Wycieczka Zielona Góra 2017

Filmoterapia, czyli terapia poprzez film, jako jedna z technik arteterapeutycznych, bazuje na założeniu, że „film zaliczany jest do dziedzin szeroko rozumianej sztuki, zatem – podobnie jak dzieła innych dziedzin sztuki – posiada właściwości terapeutyczne”. Naukowcy  stwierdzili, że odpowiednio dobrany film może spowodować wzrost ciśnienia krwi, podwyższone napięcie mięśni, wzmożone pocenie się, przyspieszone bicie serca, redukcję bólu, zwiększone wydzielanie adrenaliny, endorfiny co wskazuje na silne połączenie się odbiorcy z bohaterami filmu. Ta forma terapii najczęściej stosowana jest do celów rewalidacyjnych-usprawniających – film będący sfilmowaną powieścią, niesie za sobą tożsame jej treści, a przedstawiony obraz, pozwala  niejako „zatopić” się w przedstawianej rzeczywistości. Filmoterapia oddziałuje na  funkcje życiowe poprzez wzbogacenie  wewnętrznych przeżyć jednostki, sztuka filmowa dostarcza informacji o otaczającym nas świecie jednocześnie mobilizuje do aktywności poznawczej. Nie bez znaczenia są też funkcje komunikacyjna i ekspresyjna – uspołeczniające jednostkę w grupie i umożliwiające swobodne wypowiadanie się. Funkcja kulturotwórcza pozwala na zapoznanie się z wytworami kultury poprzez percepcję wzrokowo słuchową  dostarczając ogromna ilość bodźców.

 Najważniejszą jednak jest funkcja terapeutyczna, polegająca na dostarczaniu pozytywnych uczuć związanych z estetycznym przeżywaniem sztuki filmowej, wywołaniu katharsis, nastroju relaksacji, rozluźnienia psychofizycznego i wreszcie aktywizowaniu do dalszej samodzielnej działalności na rzecz swoją i innych

W ubiegłą środę, pełnym autokarem wyruszyliśmy do Zielonej Góry. W programie wycieczki był seans kinowy w Cinema City „Mała wielka stopa” opowieść o chłopcu, który udał się na poszukiwanie zaginionego ojca z pomocą leśnych przyjaciół. Następnie  ,,bardzo zdrowy” wspólny posiłek w Mac Donaldzie.

Drogę powrotną umilaliśmy sobie wspólnym  śpiewem polskich przebojów zarówno tych najnowszych jak i dobrze znanych starszych utworów. I tak oto pełni wrażeń powróciliśmy z całodziennej wyprawy.

 

IMG_2403IMG_2412 IMG_2415 IMG_2417 IMG_2421 IMG_2424 IMG_2427 IMG_2428 IMG_2440 IMG_2444 IMG_2451 IMG_2464 IMG_2467 IMG_2468 IMG_2483 IMG_2484 IMG_2486 IMG_2492 IMG_2494 IMG_2498 IMG_2506 IMG_2512 IMG_2517 IMG_2518

IMG_2525

 

Bibliografia:

  1. B. Szczupał, Filmoterapia jako jedna z metod pracy z dziećmi, /w:/ Krasoń K., Mazepa – Domagała B. /red./, W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące, wyd. GWSP, Mysłowice – Katowice 2006, s. 365.
  2.  J. Ostaszewski, Rozumienie opowiadania filmowego, wyd. UJ, Kraków 1999, s. 41 i następne