Uroczyste otwarcie zmodernizowanego placu w Bieganowie

Właśnie wczoraj oficjalnie przecięto wstęgę oraz pobłogosławiono zmodernizowany podjazd do naszego Ośrodka, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

W tym istotnym dla nas wydarzeniu wspierali nas zaproszeni goście m. in.: Burmistrz Cybinki – Marek Kołodziejczyk, Sekretarz – Sebastian Łukaszewicz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – Jakub Piosik, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince – Renata Kubiak, ksiądz Artur Grześko oraz Pracownicy i Uczestnicy placówki.

A więc łamiemy kolejne bariery, mamy nadzieję, że już pokonana bariera architektoniczna da nam siłę i nadzieję do przełamywania tych trudniejszych barier, którymi są ludzkie emocje czyli stereotypy i uprzedzenia.