Spotkanie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej

             

                   W dniu 22 Marca w naszym ośrodku odbyło się spotkanie poświęcone profilaktyce higieny osobistej i otoczenia, prowadzone przez Panie ze Stacji Sanitarno- epidemiologicznej. Pogadanka tematyczna skierowana do uczestników skupiała się na najważniejszych zasadach higieny, które powinien znać każdy człowiek oraz konsekwencjach wynikających z braku higieny. W trakcie spotkania uczestnicy oprócz zdobytej wiedzy posiadali możliwość wypowiedzenia się na dany temat jak i  możliwość zadawania pytań w celu usystematyzowania wiedzy bądź rozwiania wszelkich wątpliwości lub błędnych przekonań.

  IMG_0675 IMG_0676 IMG_0677 IMG_0679 IMG_0681 IMG_0682 IMG_0683IMG_0676