Karnawałowo….

Głównym zadaniem naszego Domu jest polepszenie funkcjonowania społecznego Naszych Podopiecznych tak aby potrafili osiągnąć wyższy stopień samodzielności we wszystkich aspektach życia, by stali się świadomymi uczestnikami życia wśród społeczności lokalnej. Codzienna praca w ośrodku poprzez udział w odpowiednich zajęciach stymuluje rozwój jednak to właśnie kontakty społeczne a więc integracja z innymi osobami pozwala w najbardziej naturalny i praktyczny sposób ukazywać zasady współżycia społecznego- wyrażania emocji, sympatii, tolerancji a najlepiej akceptacji wobec drugiego człowieka.

Wszyscy zgodzą się ze stwierdzeniem, iż konfrontacja teorii z praktyka daje dopiero obraz całkowitego zrozumienia obranej tematyki. Poprzez treningi społeczne w trakcie których uczestnicy ćwiczą umiejętności odpowiedniego zachowania się i  sposobu komunikacji w różnych miejscach i sytuacjach.

Osoby niepełnosprawne są niezwykle kontaktowe i otwarte na ludzi skutkiem czego często onieśmielają ludzi swoją bezpośredniością i sposobem bycia, które nie jest tak mocno uwarunkowane obowiązującymi zasadami kultury. W trakcie zajęć często prześcigamy się w wymyślaniu przykładów typowych sytuacji społecznych na których Nasi Uczestnicy mogą ćwiczyć swoje umiejętności społeczne. Nieoceniony jest jednak kontakt bezpośredni w takcie którego staramy się burzyć społeczny sceptycyzm ukazując pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi użytecznych chcących oferować to co w sobie najlepsze.

Nasz Ośrodek jest placówką ” pomocową” zawsze chętnie udzielamy się we wszelkich zadaniach realizowanych w naszej okolicy, współpracując z innymi instytucjami, stowarzyszeniami  oraz innymi ośrodkami.

Dzięki naszemu zaangażowaniu coraz częściej jesteśmy zapraszani na uczestnictwo w różnorakich imprezach jak na przykład zabawa Karnawałowa zorganizowana przez

Sołectwo Grzmiąca,

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich

oraz

Panią Radną Anetę Gawryluk. 

DziękujeMY za pamieć o nas:)