Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień 21 listopada  ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990. Święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. 

                      W związku z dzisiejszym Naszym świętem zagościł u nas Pan Burmistrz Marek Kołodziejczyk wręczając piękną wiązankę kwiatów oraz składając życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Wyrażając słowa uznania dla naszej codziennej pracy i docenienia za zaangażowanie, wrażliwość oraz empatie w stosunku do Uczestników Ośrodka.

Podkreślając te cechy charakteru, które predestynują człowieka do wykonywania tak trudnej i wymagającej pracy z  osobami o specjalnych potrzebach. 

Dziękujemy:) 

 

Dzień ten jest również wspaniałą okazją do krótkiej refleksji /na dłuższą wszakże czasu brak/ nad sensem i celem wspólnej i własnej pracy, nad tym co człowiek uczynił, zmienił, usprawnił w życiu podopiecznych /a przez to i w swoim/, czy wszystkie działania były odpowiednie i wystarczające, czy nie należało lepiej…, bardziej wnikliwie…