Badanie słuchu….

Dziś Nasz ośrodek odwiedziły bardzo sympatyczne Panie z firmy z siedzibą w Słubicach Marton- Diagnostyka i Protetyka słuchu. 

Uczestnicy jak i pracownicy mieli możliwość przebadania słuchu dwiema metodami

 1. Audiometria tonalna-to metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia. To badanie słuchu pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu – określa stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku i pozwala ustalić, czy mamy niedosłuch odbiorczy czy przewodzeniowy.
 2. Tympanometria-   jest obiektywną, nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej, badanie to służy do oceny zaburzeń słuchu.

  Dlaczego należy badać słuch!!!

  Słuch nie łamie się jak noga – nagle, w jednej chwili. Do jego utraty dochodzi powoli, na przestrzeni lat, a skutki niedosłuchu ujawniają się stopniowo.

  Dorosły człowiek powinien badać słuch przynajmniej raz w roku.

  Dzięki takim spotkaniom wzrasta poziom wiedzy o samym sobie, osoby których słuch mieści się w progu normy mogą być spokojne. Natomiast wiele osób nie zdaje sobie sprawy z problemów ze słuchem a dzięki takim badaniom mogą uzyskać specjalistyczną pomoc, która znacznie podniesie komfort i jakość życia.

  IMG_0006 IMG_0011 IMG_0013 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0028 IMG_0033 IMG_0041 IMG_0043