Arteterapia

                                                                      ARTETERAPIA

Kolejną formą terapii wykorzystywanej w trakcie zajęć w Naszym ośrodku jest Artteterapia z łaciny oznacza leczenie poprzez sztukę. Najważniejszym celem jest nabycie umiejętności uzewnętrznienia swoich uczuć, każdy bez względu na zdolności artystyczne lub ich całkowity brak może brać czynny udziała w arteterapii, traktując sztukę jako formę komunikacji.

Zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów (The British Association of Art Therapists (BAAT) arteterapia jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia ( David B. Edwards: Arttherapy. London: SAGE, 2004 )

Arteterapia stosowana jest nie tylko jako terapia, której zadaniem jest terapia lecznicza (wspomagająca proces leczenia), często jest stosowana także jako metoda rozwoju osobistego (Rojewska-Nowak, Arteterapia w opinii społecznej – doniesienie z badań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2012 )

Arteterapia stosowana jest między innymi w pomocy dzieciom, osobom dorastającym, dorosłym i osobom w okresie późnej dorosłości, grupom społecznym i rodzinom, w leczeniu: lęków i depresji, innych zaburzeń, nerwic, uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, w trudnościach społecznych i emocjonalnych związanych z niepełnosprawnością i chorobą, w traumie i przeżyciach straty, przy problemach fizycznych, poznawczych i neurologicznych, oraz trudnościach psychospołecznych związanych z chorobami.

Coraz częściej wykorzystywana jest również w profilaktyce społecznej, w tym w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (Rojewska-Nowak A. (2012)

I tak oto poprzez różne zajęcia plastyczne, techniczne czy nawet taniec nasi uczestnicy mogą rozwijać własną osobowość, poznać lepiej siebie samego i odkryć w sobie to o czym nawet nie zdawali sobie sprawy a my pracownicy uzyskujemy dokładny obraz tego czy i w jakim stopniu realizowane zajęcia pozwalają na lepsze funkcjonowanie i odnalezienie się uczestnika w życiu społecznym.

     

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są najlepszą okazją do pracy artystycznej od choinkowych ozdób, kartek świątecznych, zdobienia pierniczków, świątecznych stroików, szalików wełnianych aż po drewniane renifery i renifer-ki… sami zobaczcie…