„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”…

Walentynki tradycyjnie obchodzimy każdego roku 14 lutego. Data ta od dłuższego już czasu jest wszystkim dobrze znana i przeciętnemu zjadaczowi margaryny >Rama<, kojarzy się z parą zakochanych w sobie ludzi, obdarowująch się z tejże okazji, drobnymi upominkami oraz miłosnymi wyznaniami.

A przecież MIŁOŚĆ jest na tyle ważna i delikatna, że powinna stanowić podstawę egzystencji każdego człowieka na co dzień – nie tylko raz do roku… od święta.

W każdym dniu naszego życia, uczymy się jednej bardzo ważnej i jakże istotnej kwestii – dar miłości nadaje wartość całemu naszemu życiu. Ukazuje nasze serce, wrażliwość duszy, wiarę w sens istnienia.

Miłość to pragnienie dobra i szczęścia. Nie jesteśmy już sami… lepimy naszą duszę z dwóch odrębnych jestestw… mając na względzie nie tylko dobro i zadowolenie swoje, ale i partnera.

Miłość jako bezinteresowny dar z siebie stanowi siłę, która ma za zadanie przezwyciężyć egoizm. Jest równowagą dla obojętności i uczucia wewnętrznej pustki.

Człowiek bowiem może posiadać wszystkie bogactwa tego świata, jednak jeśli w jego życiu zabraknie czystej i szczerej miłości, jego wewnętrzne „ja” odczuwa permanentną martwotę, której w żaden sposób nie można zapełnić substytutami.

Szczęśliwcem jest człowiek, który kocha i jest kochany.  Nie można jednak zapomnieć, że jest ona darem, który należy umiejętnie pielęgnować… jedynie wówczas rozkwitnie jako uczucie największej wartości i pełni szczęścia.

Słowa św. Pawła z Tarsu 1 Listu do Koryntian choć interpretowane, jako uczucie miłości do Boga mogą stać się hymnem każdego człowieka…

 

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadł wszelką wiedzę,
i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał –
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic mi nie pomoże.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie jest bezwstydna,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje (…)”      — 1 Kor 13,4-8a

 

Katarzyna Płuciennik – Pedagog ŚDS

 

12736743_524321474395236_1871502578_o

12696010_524330624394321_275659432_n

12713890_524321127728604_1318379147_n

12736443_524321154395268_1721498420_n

12735691_524321131061937_60342147_n

12721845_524321117728605_1909264463_n

12596471_524321141061936_1712834500_n

12736305_524321091061941_1079216698_n

12735776_524321174395266_275707131_n

12746090_524321114395272_339465768_n

12721698_524330821060968_1468242295_n

12735662_524321224395261_1071150285_n

10524926_524321067728610_59361853_n

12746574_524321194395264_1733088643_n

12746591_524321274395256_1419747187_n

12736123_524321204395263_1430196446_n

12735690_524321244395259_1403312173_n

12721921_524321181061932_1958442202_n

12736117_524321201061930_1559453329_n

10706533_524321271061923_912616119_n

12735663_524321071061943_1506350823_n