Nasze pracownie

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

 

„Magiczny odbiór bodźców w sali doświadczania świata”

Otaczający nas świat jest mieszaniną światła, zapachów oraz wielu rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, węchu i słuchu.

Sala doświadczania świata została przygotowana pod kątem treningów terapeutycznych, które odpowiednio dobrane – mając na względzie indywidualne potrzeby każdej osoby, poprzez właściwą atmosferę, jaką daje światło i tło dźwiękowe, mają istotność pobudzania rozwoju polisensorycznego uczestników naszego Domu.

Doznawanie poprzez zmysły, dostarcza do układu nerwowego informacji, które wprowadzają w stan relaksacji, odprężenia i wyciszenia. Ma to pozytywny wpływ na pamięć, koncentrację, naukę, jak i na chęć podejmowania działań oraz aktywność. Na skutek intensyfikacji działań w tym kierunku, osoby niepełnosprawne mają szansę we własnym tempie przyjmować bodźce i wyciszać się emocjonalnie, pobudzać aktywność psychoruchową, rozwijać spostrzegawczość, wydobywać z przeżytych doznań radość i zadowolenie oraz wzbudzać zainteresowanie procesami poznawczymi.

 

Za salę doświadczania świata odpowiedzialny jest:

Pedagog – Katarzyna Płuciennik wraz z uczestnikami na bieżących zajęciach terapeutycznych.

 

IMG_6138

IMG_6047

IMG_6133

IMG_6104

IMG_6156

1PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

W pracowni tej wykorzystywane  są  dwa  rodzaje terapii:

ergoterapia – terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne.

Metody stosowane w niej to: hafciarstwo techniką krzyżykową, krawiectwo szycie rzeczy użytkowych, zabawkarstwo, reperowanie odzieży, metaloplastyka techniką –  wyroby z drutu np.: świeczniki, breloczki drzewka szczęścia, stolarstwo prace w drewnie np.: płaskorzeźby, rzeźby, domki , pudełka również z patyków , kaletnictwo tworzenie wyrobów ze skóry np.: biżuteria

arteterapia – terapia sztuką, kontakt bierny lub czynny ze sztuką i  kulturą.

Metody arteterapii to: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, teatroterapia, filmoterapia, choreoterapia, biblioterapia, muzykoterapia,

Techniki wykorzystywane w arteterapii: malowanie pastelami, farbami akwarelowymi, plakatowymi, dekorowanie przedmiotów techniką decupage, wykonywanie ozdób świątecznych, tworzenie kartek okolicznościowych metodą scrapbooking, lepienie z masy plastycznej, malowanie na szkle, tworzenie ozdób z gipsu.


Celem pracowni artystycznej jest:

– doskonalenie posiadanych technik plastycznych,
– uwrażliwienie na piękno,
– ujawnienie i odreagowanie negatywnych emocji,
– poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– nauka gospodarności i planowania,
– dbałość o estetykę stanowiska pracy.

 

Za pracownię artystyczną odpowiedzialny jest:

Instruktor terapii zajęciowej – Monika Kuperszmit wraz z uczestnikami na bieżących zajęciach terapeutycznych.

 

IMG_5475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5473

IMG_4473

IMG_2338

2

 POKÓJ WYCISZENIA

Pokój wyciszenia jest wyjątkowym miejscem dla wszystkich osób, które potrzebują chwili wytchnienia, spokoju i relaksu.

Wyposażona w wygodne kanapy i stolik sala, dzięki dodatkowe atmosferze jaką dodaje duża ilość kwiatów doniczkowych, pozwala odprężyć się każdemu, kto potrzebuje odzyskać stan równowagi psychicznej oraz nabrać dystansu potrzebnego dla sprostania wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi każdy nowy dzień.

Do dyspozycji podopiecznych jest również mini biblioteczka zawierająca wiele ciekawych książek i czasopism, gier stolikowych (w tym również dydaktycznych) oraz magnetofon.

Trening relaksacyjny stanowi możliwość wyciszenia ewentualnych pobudzeń psychoruchowych, doświadczenia poczucia psychicznego oraz fizjologicznego odprężenia poprzez ćwiczenia oddechowe, wizualizację, trening autogeniczny Schulzta, czyli  narzędzia do radzenia sobie ze stresem.

Odbywają się w nim również treningi umysłu, rozwijające umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz ćwiczenia wyobraźni, koncentracji, uwagi i pamięci. Obejmują zajęcia edukacyjne, muzykoterapia, bilioterapia i arteterapia. Dzięki nim uczestnicy indywidualnie lub grupowo mogą trenować swoje umysły, rozwijając i podtrzymując ciekawość oraz aktywność poznawczą.

 

W pokoju wyciszenia prowadzona jest również terapia pedagogiczna mająca na celu niesienie pomocy osobom ujawniającym dysfunkcje rozwojowe oraz zaburzenia psychiczne. Koryguje się je za pomocą odpowiednich działań, które mają za zadanie prowadzić do jak najpełniejszego i wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

 

Celem terapii pedagogicznej jest:

– prowadzenie rozmów indywidualnych i grupowych,

– dokonywanie szczegółowej diagnozy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy,

– zapewnienie opieki wychowawczej,

– opracowywanie narzędzi diagnostycznych (arkusze i karty obserwacji),

– wyrównywanie i kompensowanie poprzez ćwiczenia dysharmonii rozwojowych,

– zapewnienie wsparcia indywidualnego i społecznego,

– podtrzymywanie uczestników w dobrej kondycji psychicznej,

– nauczanie dydaktyczne i wychowawcze (kształtowanie odpowiednich form zachowania),

– utrwalanie podstawowych sprawności potrzebnych w życiu codziennym,

– motywowanie i angażowanie do działania i pracy,

– kształtowanie postaw sprzyjających poprawie funkcjonowania w najbliższym otoczeniu i w społeczeństwie,

– uświadamianie celowości podejmowanych działań,

– zachęcanie do pracy nad własnym warsztatem,

– praca nad zwiększeniem samodzielności,

– usprawnianie sposobów komunikowania się w grupie i otoczeniu,

– kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy,

– kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, rozwiązywania problemów,

– nauka i pomoc w prawidłowym gospodarowaniu środkami finansowymi,

– poradnictwo rodzinne,

– poradnictwo pedagogiczne.

 

Za pokój wyciszenia odpowiedzialny jest:

Pedagog – Katarzyna Płuciennik wraz z uczestnikami na bieżących zajęciach terapeutycznych.

 

IMG_5489

IMG_5486

IMG_5479

IMG_5483

IMG_5485

984204_329461033881282_8960976358971636026_n

 PRACOWNIA KULINARNA

 

Gotowanie to nie tylko praca. Gotowanie może być dla każdego człowieka jedna z form ekspresji. Dlatego właśnie pozwólmy wszystkim, zarówno tym zdrowym jak i niepełnosprawnym, młodszym, jak i starszym na  rozwinięcie skrzydeł” w kuchni.

W  ramach pracowni prowadzi się szereg działań, które przygotowują uczestników do samodzielności osobistej w kwestii samoobsługi w gospodarstwie domowym. Podopieczni uczą się przygotowywania posiłków prostych i tych bardziej złożonych, obsługi sprzętu AGD, nakrywania dekorowania stołu, kształtuję się zmysł estetyki, zestawiania potraw na różne okoliczności tj.: Wielkanoc czy Wigilia. Pracownia kulinarna uczy praktycznych umiejętności przydatnych w życiu. Jest szczególnie ważna dla tych osób, które w przyszłości będą musiały liczyć na siebie, natomiast innym pozwala rozwinąć się w zakresie swoich zainteresowań kulinarnych.

Treningi kulinarne uczą samodzielności w dziedzinie zaspokojenia potrzeb życiowych, co jest tez podstawową umiejętnością społeczną. Wpływają także korzystnie na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Kształtuje się poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej.

 

Cele realizowane w pracowni kulinarnej:

– poprawa czynności samoobsługowych,

– nauka/ćwiczenia/doskonalenia umiejętności bezpiecznego posługiwania się narzędziami kuchennymi,

– wpajanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

– doskonalenie umiejętności samodzielnego przygotowania prostego (ciepłego) posiłku,

– doskonalenie umiejętności prawidłowego nakrywania do stołu z jednoczesnym kulturalnym zachowaniem się podczas spożywania posiłku,

– kształtowanie estetyki i higieny podczas przygotowania posiłku,

– trening czynności celowych,

– poprawa poziomu pamięci,

– poprawa koncentracji,

– integracja grupy.

 

Za pracownię kulinarną odpowiedzialny jest:

Instruktor terapii zajęciowej – Monika Kuperszmit wraz z uczestnikami na bieżących zajęciach terapeutycznych.

 

10828090_591142554324918_1699358610396514170_o

10498067_591142700991570_5556060611017479282_o

IMG_2084

10947263_619188268187013_1315704779706101977_n

IMG_6914

 PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

W sali pracowni multimedialnej podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy mogą w ramach treningu uczestniczyć w zajęciach komputerowych, gdzie uczą się obsługi podstaw komputera, pracy w systemie OpenOffice, posługują się prostym programem graficznym, poznają serwisy społecznościowe oraz wyszukują przydatnych wiadomości w Internecie.

Poprzez zajęcia edukacyjne uczą się poprawnej pisowni i ortografii, czytania, liczenia, pisania podań i wypełniania dokumentów.

W pracowni odbywają się również treningi interpersonalne i rozwiązywania problemów, podczas których uczestnicy kształtują relacje z osobami bliskimi, sąsiadami, w środkach komunikacji publicznej itp.

Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego oscylują wokół rozwijania zainteresowań literaturą, filmem, teatrem, telewizją i zajęciami z zakresu ekologii oraz treningi edukacyjne i pedagogiczne.

Celem pracowni multimedialnej jest głównie przystosowanie do prawidłowego funkcjonowania w zbiorowościach lokalnych i społecznych oraz wsparcie przy usamodzielnieniu uczestnika.

Za pracownię multimedialną odpowiedzialny jest:

Pedagog – Ewelina Marczak wraz z uczestnikami na bieżących zajęciach terapeutycznych.

IMG_7285

IMG_7296

IMG_7297

IMG_7295

IMG_2011

 DUŻA SALA

W sali ogólnej odbywają się zebrania społeczności Domu, zajęcia w grupach, spotkania z rodzinami i opiekunami uczestników, zabawy taneczne, spotkania okolicznościowe (Wigilijne, imieninowe, urodzinowe, itp.), spotkania z zaproszonymi gośćmi.

 

Za dużą salę odpowiedzialny jest:

Pedagog – Joanna Strychalska wraz z uczestnikami na bieżących zajęciach terapeutycznych.

IMG_7286

IMG_7288

IMG_9402

IMG_2266

IMG_2108

IMG_0416

IMG_2161

IMG_2135

IMG_5270

IMG_0461

IMG_2171

IMG_0207

IMG_0466

12246892_1522950094682227_6709737375598333040_nPRACOWNIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

W pracowni pedagogicznej pod okiem wykwalifikowanej kadry podopieczni mają możliwość  uczestnictwa  w następujących treningach :

– trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

– trening funkcjonowania w codziennym życiu,

– trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

– trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

 

Celem pracowni:

jest przygotowanie naszych podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w oparciu o indywidualne plany pracy wspierająco – aktywizujące, które określają zdolności uczestników.

Treningi prowadzone są grupowo i indywidualnie, a terapia pedagogiczna ukierunkowana jest na motywowanie i rozbudzanie samoakceptacji uczestników.

W ramach pracowni prowadzone są warsztaty teatralno – literackie, których celem jest rozbudzanie potrzeb kulturowych oraz uwrażliwienie na piękno.

Poprzez udział w tych zajęciach podopieczni nabywają umiejętność prezentacji, wyrażania uczuć i emocji poprzez gesty, mimikę, mowę ciała także stosowania poprawnej polszczyzny.

Proponowane zajęcia aktywizują uczestników, pobudzają do rozwoju zainteresowań, a także uczą funkcjonować w różnych rolach społecznych.

 

Za pracownię terapii pedagogicznej odpowiedzialny jest:

Pedagog – Marta Majewska wraz z uczestnikami na bieżących zajęciach terapeutycznych.

 

10374457_579545315484642_5633187771430188254_n

10404308_579545472151293_2618161803380796553_n

10947323_619187744853732_6322497548628246129_n

Edycja przy użyciu Lumia Selfie

  

GABINET PSYCHOLOGA

IMG_5441

IMG_5442

10945685_619188201520353_4478279587948758545_n

10945549_619188148187025_7751621470769441821_n