Przy wigilijnym stole

Według Słownika Języka Polskiego Wigilia oznacza dzień poprzedzający inny dzień, zwłaszcza jakieś święto, wydarzenie uznawane również za tradycyjną wieczerzę w przeddzień święta Bożego Narodzenia.

W odświętnej atmosferze przy akompaniamencie pastorałek wspólnie z zaproszonymi Gośćmi Panem Burmistrzem Markiem Kołodziejczykiem, Sekretarzem Panem Sebastianem Łukaszewiczem, w zastępstwie Pani Skarbnik Pani Wioletcie Kozłowskiej, Przewodniczącą Rady Gminy Pani Anną Śliwińską, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Renatą Kubiak, Dyrektorem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Panią Eweliną Skórską oraz Proboszczem Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Białkowie księdzem Krzysztofem Sudzińskim; oddaliśmy się chwili refleksji w trakcie odczytywania fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza przez Proboszcza Parafii Cybinka pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej księdza Piotra Kępka.

Przewodniczącą Rady Gminy Pani Anną Śliwińską, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Renatą Kubiak, Dyrektorem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Panią Eweliną Skórską oraz Proboszczem Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Białkowie księdzem Krzysztofem Sudzińskim; oddaliśmy się chwili refleksji w trakcie odczytywania fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza przez Proboszcza Parafii Cybinka pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej księdza Piotra Kępka.

Choć w Naszym Ośrodku Wigilia już się odbyła pełna przepięknych Polskich tradycji zarówno tych duchowych jak i kulinarnych, nie zabrakło również artystycznej interpretacji Świąt Bożego Narodzenia motywując nas do aktywnego uczestnictwa po wykwintnym posiłku; oczywiście wszystko zrealizowane w trakcie treningu kulinarnego. Wigilijne spotkanie, pełne magicznej poświaty oraz radości ze spotkania w naszej tradycji najbardziej rodzinne święto, gdzie wszyscy staramy spotkać by móc wspólnie świętować Narodzenie Dzieciątka Jezus jak i nacieszyć się swoją obecnością.

Wszystkim serdecznie życzymy aby te święta były przepełnione radością, obecnością bliskich osób, a na twarzach wszystkich zebranych gościł uśmiech oraz radosny śpiew przepięknych kolęd….

……….Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą
Śmiertelny Król nad wiekami,
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Wzgardzony okryty chwałą
Śmiertelny Król nad wiekami,
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Cóż niebo masz nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście Twoje.
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano…
Ubodzy, was to spotkało:
Witać Go przed bogaczami,
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Ubodzy, was to spotkało:
Witać Go przed bogaczami,
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach,
W dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami,
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami,
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.