Kadra

 Kierownik

Marta Majewska

 

Główny Księgowy

Grażyna Marciniszyn

 

 Pedagog

Ewelina Marczak

Wiktoria Bubnikowicz

Alicja Ludkowska

Jolanta Knebel

Paulina Błażejewska

 

Psycholog

Stanisław Kowalczyk

 

Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych

Joanna Strychalska