Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

„każdy inny –  wszyscy równi”

            Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnością, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej oraz korzyściach płynących ze społecznej integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

             W dniu 30 listopada w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się obchody dnia godności Osób z Niepełnosprawnością  pod patronatem Pana Burmistrza Marka Kołodziejczyka

Wspólnie z

Środowiskowym Domem Samopomocy z Ośna Lubuskiego

Środowiskowym Domem Samopomocy z Lubniewic

oraz

Warsztatami Terapii Zajęciowej ” Integracja” z  Krosna Odrzańskiego

wszyscy zebrani podopieczni jak i goście posiadali możliwość uczestnictwa w spektaklach, przedstawieniach ukazujących w metaforyczny sposób sens istnienia KAŻDEGO Z NAS w myśl sentencji

„każdy inny –  wszyscy równi”!!!!