Integracja społeczna osób niepełnosprawnych

Wszyscy wiemy jak ważna jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych – to włączenie ich do życia, zespolenie z innymi.

Integracja ma na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym takich warunków życiowych by mogli na miarę swoich możliwości włączyć się w grupę osób zdrowych i aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontaktach międzyludzkich.

W integracji tego typu mieli możliwość uczestniczyć nasi podopieczni w dniach od 27 czerwca do 08 lipca. Były to warsztaty integracyjne z dziećmi podczas których odbywały się zajęcia plastyczne, zajęcia w terenie podchody, gry planszowe, rozgrywki w cymbergaja, układanie klocków, zabawy taneczne, tworzenie biżuterii.

Atrakcją było również malowanie twarzy i plecenie warkoczy.

Radość w tym czasie była ogromna, uśmiechy na twarzach i przyjazna atmosfera długo się utrzymywały po zakończonych zajęciach.

Zdjęcie grupowe uczestników zajęć

Więcej zdjęć na naszym FB >>