II Zawody Wędkarskie dla Osób z Niepełnosprawnością

Pod patronatem Pana Burmistrza oraz ogromnej pomocy Polskiego Związku Wędkarskiego okręg Cybinka, Środowiskowy Dom Samopomocy   

” Pod Słońcem”

zorganizował w dniu 11 października 2018                   

II Zawody Wędkarskie dla Osób z Niepełnosprawnością.

Żywimy ogromną nadzieję, że zawody wpiszą się w kalendarium imprez gminnych a w przyszłości zostaną zorganizowane na większą skalę.

Najważniejszym celem, dla którego organizowane są te zawody, jest zbudowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako człowieka otwartego na innych, nawiązującego nowe znajomości, realizującego swoje pasje.  Propagując  alternatywną formę wypoczynku i rekreacji na łonie natury, i poprzez współdziałanie w grupie i wzajemną pomoc w nowych warunkach.

Do zawodów skupiających się bardziej na  integracji  naszej społeczności lokalnej niż na sportowej rywalizacji: wzięło  udział 15 zespołów składających się z lidera-wędkarza z PZW oraz dwóch podopiecznych, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w wieku od 20-70 lat.

 Zawody otworzył Pan Burmistrz Marek Kołodziejczyk oraz Pani Kierownik Marta Majewska przedstawiając zarys imprezy oraz wprowadzając wszystkich zebranych w ogólne zasady bezpiecznego  połowu, życząc  wszystkim zebranym wspaniałych wrażeń i pogodnych emocji.

Po losowaniu wszystkie drużyny udały się na swoje na stanowiska i rozpoczęliśmy dwu godzinny połów.  Poziom rywalizacji bardzo wyrównany a emocje jak najbardziej autentyczne i choć wspólna zabawa i radość  to najważniejszy cel wszelkich imprez organizowanych przez nas czy z naszym uczestnictwem to każdy liczył na obfity połów.

Po zakończonym połowie na wszystkich czekał wspólny ciepły posiłek oraz rozstrzygnięcie zawodów wędkarskich.  
W trakcie tych kilku godzin uczestnicy posiadali możliwość kontaktu z nowo poznanymi osobami, wspólnie ramie w ramię łowiąc ryby przy tak pięknej aurze tej jesieni. Wszystkie drużyny biorące udział w zawodach otrzymały pamiątkowy dyplom oraz medal. Za pierwsze trzy miejsca puchar, a wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach otrzymali nagrody indywidualne.

do przyszłego roku 🙂

pozdrawiamy ŚDS